حرف دل

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است

        دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است

           شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است

            کوه را با ان بزرگی میتوان هموار کرد

          حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است

+ نوشته شده در  یکم خرداد ۱۳۹۰ساعت   توسط مهربانی  |